Bảng giá

Gói cơ bản

 • Gói 1 năm 990.000đ
 • Gói vĩnh viễn 2.990.000đ
 • ✓ Quản lý bán hàng
 • ✓ Quản lý thu chi
 • Định lượng tồn kho
 • Order trên thiết bị di động
Nhà hàng cafe

Gói đầy đủ

 • Gói 1 năm 1.690.000đ
 • Gói vĩnh viễn 4.990.000đ
 • ✓ Quản lý bán hàng
 • ✓ Quản lý thu chi
 • ✓ Định lượng tồn kho
 • ✓ Order trên thiết bị di động
Nhà hàng cafe

Phần mềm karaoke

 • Gói 1 năm 1.690.000đ
 • Gói vĩnh viễn 3.290.000đ
Karaoke