Chức năng Gói cơ bản Gói đầy đủ
Gói bản quyền theo năm 990.000 đ
1 năm
1.690.000 đ
1 năm
Quản lý bán hàng
Quản lý bàn – khu vực
Quản lý thực đơn
Quản lý giá bán (có thể phân loại giá theo khu vực, ngày giờ)
Quản lý thẻ thành viên
Quản lý đặt bàn – đặt cọc trước
Quản lý thu chi
Quản lý nguyên liệu – định mức – tồn kho
Order trên thiết bị di động
Quản lý bếp – quầy bar
Phiếu in bếp
Ứng dụng thiết bị di động dành cho bếp - quầy bar
Tự động tách thực đơn xuống bếp & quầy bar riêng biệt theo phiếu in hoặc thiết bị
Gói bản quyền vĩnh viễn 2.950.000 đ 4.900.000 đ

Bảng giá gói phần mềm quản lý nhà hàng ViRES ▲