Cách tính tiền giờ karaoke bằng phần mềm ViRes

cách tính tiền giờ karaoke

Việc sử dụng phần mềm tính tiền karaoke để tính tiền giờ cũng như các loại hàng hóa khác luôn mang đến sự chính xác, đơn giản & dễ dàng nhất cho thu ngân karaoke. Đồng thời cũng mang lại sự rõ ràng khi tính tiền cho khách, khách có thể nhìn vào hóa đơn tính tiền thanh toán & có thể tự tính để kiểm tra lại số tiền phải thanh toán.

Ứng dụng phần mềm tính tiền karaoke ViRes bạn chỉ việc khai báo giá giờ của từng loại phòng hoặc giá của các khung giờ khác nhau theo từng phòng cụ thể. Còn khi tính tiền in bill đưa cho khách, phần mềm ViRes đã hoàn toàn tự động tính số giờ cũng như thành tiền giúp bạn.

Khách nhận phòng

khách nhận phòng karaoke


Khi khách tới, thu ngân sẽ kiểm tra xem các phòng còn trống hoặc thông tin khách đã đặt trước đó. Sau khi chọn mở phòng cho khách, phần mềm ViRes sẽ bắt đầu ghi nhận giờ vào để tính tiền.

Quản lý giờ riêng

tiền giờ karaoke


Phần mềm ViRes sẽ có thẻ tính giờ riêng biệt để thu ngân dễ dàng kiểm soát được số giờ cũng như số tiền khách phải trả một cách chi tiết & rõ ràng nhất mà không bị gộp chung vào dịch vụ hàng hóa khác.

Cách tính theo khung giờ

Trường hợp phòng hát karaoke có chia giá theo khung giờ khác nhau trong ngày. Ví dụ 1 ngày có 2 khung giờ với giá khác nhau: khung giờ ban ngày từ 9->17h chiều có giá 1, khung giờ buổi tối 17h->23h có giá 2. Khách nhận phòng lúc 16h và tính tiền lúc 20h, như vậy khách đã sử dụng cả 2 khung giờ thì phần mềm ViRes khi tính tiền giờ cho khách sẽ được tính như sau:

tính tiền giờ karaoke


Trên là cách tính tiền giờ karaoke của phần mềm ViRes giúp cho công việc của thu ngân karaoke nhanh & chính xác. Khi khách yêu cầu tính tiền thanh toán, thu ngân chỉ việc in hóa đơn tính tiền từ phần mềm để đưa cho khách, mọi việc tính toán còn lại đã được phần mềm tự động thực hiện.

Cách tính tiền giờ karaoke bằng phần mềm ViRes
5 of 13 votes