Hệ thống báo cáo quản trị :

Hệ thống báo cáo quản trị trong ViRES TOTAL là công cụ dành cho nhà quản lý dùng để phân tích số liệu trong suốt quá trình hoạt động bán hàng, nhằm phân tich đánh giá & dự báo hiệu quả kinh doanh bán hàng hiện tại & trong tương lai.

I. Phân tích nhu cầu thực khách :

Dựa vào danh mục thực đơn đang phục vụ khách hàng & số liệu bán hàng được lưu trữ trong hệ thống ViRES TOTAL trong suốt quá trình bán hàng tại nhà hàng của bạn, hệ thống sẽ phân tích số liệu & báo cáo cho nhà quản lý những loại thực đơn được khách hàng ưa thích theo mùa - tháng - năm, hay những loại thực đơn cho doanh số - lợi nhuận cao. Từ đó nhà quản lý sẽ định hướng lại danh mục thực đơn chủ đạo cung cấp cho thực khách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Ví dụ: phân tích dữ liệu bán hàng (Quý 2 - Mùa hè) để tìm ra những thực đơn - đồ uống cho doanh số - số lượng cao nhất để dự đoán nhu cầu, ta có được số liệu như hình bên dưới

phan tich san pham ban hang


Hoặc theo dõi doanh số 12 tháng trong năm xem sự biến thiên như thế nào để dự báo trong năm tiếp theo :

phan tich du lieu ban hang trong nam


Còn rất nhiều công cụ phân tích khác giúp nhà quản lý có thể phân tích dữ liệu theo các nhu cầu riêng biệt & theo đặc điểm riêng của nhà hàng.

II. Phân tích & quản trị chi phí :

Việc quản trị tốt chi phí bán hàng sẽ giúp bạn nâng cao lợi nhuận bán hàng, là một nhà kinh doanh ai cũng hiểu điều này & mỗi một người lựa chọn cho mình một phương pháp quản trị chi phí riêng biệt. Cho dù lựa chọn công cụ nào thì nó cũng phải đáp ứng được các nhu cầu quản lý chặt chẽ về chi phí từ đó nhà quản lý sẽ tìm mọi cách để giảm thiểu các chi phí không cần thiết. Phần mềm quản lý nhà hàng ViRES TOTAL đã tích hợp công cụ quản lý này để hỗ trợ & nâng cao hiệu quả quản trị.

Xem thêm chức năng: Quản trị chi phí