Quản lý nhập - xuất - định lượng - tồn kho nhà hàng:

quan ly dinh luong ton kho

Trong hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng, chức năng gây khó khăn cho người sử dụng cũng như những nhà quản lý đó là chính là chức năng quản lý kho nhà hàng. Do liên quan đến sự chính xác của những định lượng phức tạp trong danh mục thực đơn của nhà hàng có thể gây ra những sai sót về số liệu quản lý tồn kho.

Hiện nay, nhiều nhà hàng đã ứng dụng phần mềm vào quản lý, nhưng chức năng chuyên biệt dành cho quản lý kho của nhà hàng thường không được sử dụng, do đa số phần mềm không đáp ứng được các nghiệp vụ thực tế nhập - xuất - tồn. Do đó, nhà hàng chỉ ứng dụng được chức năng tính tiền là chính & phần mềm đó trở thành đơn thuần là một phần mềm tính tiền nhà hàng.

Các chức năng chính trong quản lý kho nhà hàng:

  • Quản lý danh sách nguyên liệu
  • Quản lý thông tin nhà cung cấp
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý định lượng thực đơn - nguyên liệu
  • Quản lý xuất cân đối (nguyên liệu bị hư hỏng - mất mát)
  • Quản lý kiểm kê kho
  • Báo cáo tổng hợp nhập - xuất - bán - tồn kho

Vậy trong phần mềm quản lý nhà hàng ViRES TOTAL có đáp ứng được yêu cầu quản lý tồn kho nhà hàng một cách chính xác hay không? Có dễ dàng áp dụng để nhân viên sử dụng hay không? ...

Tất cả những khó khăn, sự phức tạp, các vướng mắc đều được ViRES giải quyết một cách triệt để. Đó là lý do mà hiện hầu hết các nhà hàng ứng dụng phần mềm ViRES đều sử dụng đầy đủ các chức năng quản lý tồn kho.