Quản lý từ xa qua Internet

Là công cụ trong phần mềm quản lý nhà hàng giúp nhà quản lý điều hành - theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh tại điểm bán hàng khi không có mặt trực tiếp tại nơi bán hàng.

quản lý từ xa qua di động

Thông qua các thiết bị di động (điện thoại - máy tính bảng - laptop) khi sử dụng kết nối internet nhà quản lý có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh bán hàng - thu ngân tính tiền của nhà hàng, quán cafe ở mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao hiệu quả quản lý & giám sát chặt chẽ mọi hoạt động bán hàng.

Trường hợp thứ 2 sử dụng hệ thống quản lý từ xa :
Nhà quản lý sử dụng một máy tính cá nhân kết nối tới hệ thống phần mềm đang sử dụng tại nhà hàng để tiến hành khai báo các thông tin, nhập liệu trực tiếp vào hệ thống máy tính tại nhà hàng như : Khai báo thực đơn, cập nhật giá bán, điều chỉnh các dữ liệu cần thiết, ... mà không nhất thiết phải có mặt tại nhà hàng để điều chỉnh - khai báo dữ lệu.