Phần mềm in hóa đơn nhà hàng cafe ĐƠN GIẢN dùng ngay

  • Trang chủ
  • Blog
  • Phần mềm in hóa đơn nhà hàng cafe ĐƠN GIẢN dùng ngay
phần mềm in hóa đơn nhà hàng


Phần mềm in hóa đơn nhà hàng khi khách hàng thanh toán còn gọi là phần mềm tính tiền nhà hàng. Khi khách hàng yêu cầu thanh toán, thu ngân nhà hàng sẽ in ra một hóa đơn tính tiền khổ nhỏ (máy in bill) để đưa cho khách.

hóa đơn nhà hàng

Việc sử dụng phần mềm nhà hàng cafe để tính tiền & in hóa đơn đưa cho khách khi áp dụng cho nhà hàng cafe lớn hơn thì đó là một phần mềm quản lý.

Đối với nhà hàng: xem chi tiết phần mềm quản lý tại đây phần mềm quản lý nhà hàng

Máy in

Máy in bill hay còn gọi là máy in nhiệt được sử dụng để in hóa đơn tính tiền cho nhà hàng, quán cafe thường sử dụng loại máy in có khổ giấy 80mm hoặc 58mm. Loại khổ giấy mà các nhà hàng lựa chọn thường là khổ 80mm dùng để in hóa đơn.

cuộn giấy in hóa đơn


Với quán cà phê: xem chi tiết phần mềm quản lý quán cafe

Phần mềm in hóa đơn nhà hàng cafe ĐƠN GIẢN dùng ngay
5 of 19 votes