Quản lý đặt bàn

Quản lý đặt bàn - phần mềm nhà hàng ViRES

Khách đặt bàn

Khi khách gọi đặt bàn, quản lý sẽ xem nhanh tình trạng các bàn được đặt trong phần mềm để có thể biết bàn nào trống, trống trong khung giờ nào & nhanh chóng trả lời khách hàng.

Khi xác nhận xong thông tin bàn, khu vực khách đặt có thể đáp ứng, quản lý có thể nhanh chóng ghi nhận các thông tin khách đặt lưu trữ vào phần mềm như:

  • Tên liên hệ - điện thoại
  • Đặt bàn số bao nhiêu
  • Đặt giờ nào, ngày nào...
  • Ghi nhận số tiền đặt trước
  • Ghi nhận danh sách thực đơn khách đặt
  • Ghi nhận các yêu cầu khác - lưu ý của khách
  • In phiếu đặt bàn để lưu trữ

Khách nhận bàn

Khi khách tới nhận bàn, khách sẽ cung cấp cho quản lý thông khách đã đặt bàn trước đó, nhân viên quản lý sẽ xem trên hệ thống phần mềm & phần mềm sẽ tự động lấy tất cả dữ liệu đặt bàn của khách chuyển vào hóa đơn tạm tính khi khách nhận bàn.

Khi thanh toán, phần mềm sẽ tự động trừ đi số tiền đặt trước của khách trên tổng giá trị hóa đơn khách đã sử dụng một cách an toàn & chính xác.

Video giới thiệu

Quản lý đặt bàn - phần mềm nhà hàng ViRES
5 of 1 votes