Quản lý đơn đặt hàng - giao hàng

Quản lý đơn đặt hàng - giao hàng

Khách hàng hiện nay của nhà hàng, quán cafe rất đa dạng từ mua mang đi, dùng tại chỗ hoặc đặt hàng & giao hàng thanh toán tận nơi. Đặc biệt là nhân viên văn phòng có thể gọi điện đặt hàng & bạn có thể giao hàng & thu tiền trực tiếp tận nơi theo thông tin người đặt. ViRes cho phép bạn quản lý đơn đặt hàng một cách dễ dàng & phân tách doanh thu theo loại hình bán hàng này để bạn có thể dễ dàng quản lý.

Quản lý đơn đặt hàng

Ghi nhận thông tin đơn đặt hàng giao hàng:
- Thông tin người đặt: Tên liên hệ, điện thoại...
- Thông tin giao hàng: Giờ giao, địa chỉ giao nhận hàng
- Sản phẩm đặt hàng
- In hóa đơn giao hàng cho nhân viên đi giao

Doanh thu theo đơn giao hàng

ViRes phân tách doanh thu bán hàng theo đơn giao hàng riêng biệt để quản lý, nhân viên có thể dễ dàng kiểm soát so với các loại hình doanh thu bán hàng khác trong ngày như doanh thu bán mang đi, doanh thu tại quán,...

Quản lý đơn đặt hàng - giao hàng tận nơi
5 of 2 votes