Định lượng - tồn kho nhà hàng

Quản lý định lượng món ăn - nhập xuất tồn kho nhà hàng

Trong quy trình quản lý nhà hàng, quản lý tồn kho luôn là một vấn đề phức tạp bởi các vấn đề liên quan đến thực phẩm & định lượng cho ra các món ăn - đồ uống, trực tiếp gây ra các khó khăn cho cả quản lý lẫn kế toán kho.

Nhằm đơn giản hóa quy trình quản lý tồn kho nhà hàng nhưng vẫn đảm bảo được tính chặt chẽ, chính xác, phần mềm ViRes cung cấp các chức năng quản lý kho nhà hàng như sau:

Bảng định lượng thức ăn

Xây dựng bảng định lượng món ăn hoàn chỉnh là công việc đầu tiên của quản lý kho nhà hàng, bếp trưởng là người xây dựng đưa ra bảng định lượng này dựa trên danh mục thực đơn cung cấp của nhà hàng. Kế toán sử dụng bảng định lượng này để nhập dữ liệu vào phần mềm ViRes, phần mềm sẽ sử dụng dữ liệu này để xây dựng công thức định lượng món ăn & tự động tính toán trừ tồn kho khi bán hàng.

Quản lý nhà cung cấp

Xây dựng danh mục nhà cung cấp gồm các thông tin liên hệ (tên-địa chỉ-điện thoại-...) trong phần mềm ViRes giúp cho việc quản lý dễ dàng không bị gián đoạn nếu có sự thay đổi về mặt nhân sự quản lý kho. Nhân sự mới tiếp nhận dễ dàng sử dụng các thông tin được lưu trữ có sẵn để tiến hành nhập hàng đáp ứng được ngay nhu cầu bán hàng hiện tại của nhà hàng.

Quản lý kểm kê kho

Phần mềm ViRes cung cấp chức năng quản lý kiểm kê kho, giúp cho kế toán kho nhà hàng kiểm kê tồn thực tế đối chiếu với số liệu tồn trong phần mềm & nhận biết được số lượng tồn dư - thiếu hụt. Đồng thời cập nhật ngay dữ liệu tồn kho thực tế sau khi kiểm kê vào phần mềm để có số liệu tính toán - báo cáo chính xác nhất.

Nhập xuất - báo cáo tồn kho

Các dữ liệu nhập - mua nguyên liệu thực phẩm được lưu trữ chi tiết rõ ràng trong phần mềm theo từng chứng từ, nhà cung cấp, số lượng các loại mặt hàng...

Báo cáo tổng hợp tồn kho, phần mềm ViRes sẽ tự động tính toán dựa trên bảng định mức món ăn để trừ số lượng nguyên liệu trong kho theo số lượng món ăn - đồ uống bán ra. Từ đó cho ra được số liệu tồn kho chính xác nhất & công việc kế toán quản lý kho cũng trở nên đơn giản hơn, dễ dàng kiểm soát mọi số liệu trong kỳ.

Quản lý định lượng món ăn - nhập xuất tồn kho nhà hàng
5 of 1 votes