Quản lý bếp - quầy bar

Quản lý bếp - quầy bar

Phiếu in bếp

Trong phần mềm quản lý nhà hàng ViRes chức năng quản lý phiếu in bếp - quầy pha chế được quản lý in theo từng số Order, mỗi khi nhân viên phục vụ order mới - order bổ sung đều được phần mềm đánh số order riêng biệt & thời gian chi tiết của mỗi order.

Do đó, mỗi khi in phiếu bếp - các phiếu đều rõ ràng chi tiết - độc lập với các phiếu in bếp trước đó cho dù cùng 1 bàn - cùng 1 hóa đơn chưa thanh toán. Khi in phần mềm chỉ in xuống bếp những order mới từ nhân viên phục vụ, các order trước đã in xuống bếp rồi sẽ không in lại nữa. Điều này giúp cho bếp quản lý chính xác danh sách các món cần lên thực đơn - không bị trùng lặp - không bị sai sót.

Phiếu in bếp trong ViRes có thể được in từ:

  1. Máy tính bảng của nhân viên phục vụ
  2. Máy thu ngân tính tiền

Đối với nhà hàng có bếp, quầy pha chế riêng biệt, ViRes có thể:

  • Tự động tách phiếu in bếp & phiếu in ra quầy pha chế thành 2 phiếu in độc lập
  • Tự động nhận diện & in ra các máy in ở các khu vực khác nhau

Ứng dụng bếp

Ngoài chức năng phiếu in bếp như đã nói ở trên, ViRes còn hỗ trợ ứng dụng dành riêng cho bếp - bar quản lý có thể chạy trên máy tính bảng.

Ứng dụng này sẽ hiển thị các order từ nhân viên phục vụ ghi nhận, sắp xếp theo thời gian order để ưu tiên order nào thực hiện trước - order nào thực hiện sau

Khi chế biến - pha chế xong cho mỗi thực đơn, nhân viên xác nhận hoàn thành trực tiếp trên ứng dụng để loại khỏi danh sách chờ