Quản lý qua internet

Quản lý điều hành từ xa qua internet

Quản lý điều hành từ xa

Bạn có thể điều hành, kiểm soát tình hình kinh doanh bán hàng ngay tại nhà hoặc tại công sở văn phòng mà không cần có mặt trực tiếp ngay tại nhà hàng, quán cafe của bạn.

ViRes là một phần mềm offline sử dụng không cần mạng internet được cài đặt & sử dụng nội bộ trên máy bán hàng của nhà hàng. Tuy nhiên ViRes vẫn cung cấp giải pháp để bạn có thể điều hành nhà hàng mà mình quản lý ở bất cứ đâu chỉ cần có kết nối internet.

Xem doanh thu bán hàng

Bạn có thể kiểm tra - xem doanh thu bán hàng trong ngày, trong tuần,...những bàn nào đang có khách ngay tại thời điểm bạn kiểm tra thông qua các thiết bị máy tính, mobile có kết nối internet.

Nhập - hiệu chỉnh dữ liệu

Bạn có thể nhập thêm mới menu, điều chỉnh giá bán, kế toán thu chi, kế toán tồn kho,... thông qua phần mềm ViRes được cài đặt trên máy tính cá nhân của bạn & dữ liệu sẽ được chuyển sang phần mềm ViRes bên nhà hàng ngay lập tức.